Kiddy English Metodolojisi

Kiddy English Metodolojisi

Kiddy English Metodolojisi

Çocuklara VIP İngilizce Eğitimi

Ağır bir yükü kaldırmanız gerekiyor. Elinizde de bir kaldıraç var. Fakat siz kaldıraç aygıtını kullanmayıp ısrarla kollarınızın gücüyle bu işi halletmeye çalışıyorsunuz.

O halde KIDDY ENGLISH modülünü kullanarak doğal yaklaşım ile kolay ve etkili bir şekilde dil edinme yolunu seçmek yerine, klasik metotlarla işkence çekerek dil öğrenmeye çalışıyorsunuz demektir.

Kaldırmaya çalıştığınız o ağır yük, Öğrenmeye çalıştığınız yabancı dildirKaldıraç ise sizin dil edinim cihazınızdır.

KIDDY ENGLISH dil öğretiminde DOĞAL YAKLAŞIM (NATURAL APPROACH)’ı benimsemektedir. 

Bu yaklaşımın kalbi ise Dil Edinim Cihazı (Language Acquisition Device- LAD)’dır.


Nedir bu Dil Edinim Cihazı ? Hepimizde var mıdır ? Varsa bu cihazı nasıl açık tutarız ?

Yeni doğmuş ve zihinsel gelişimini henüz tamamlamış bir çocuğun birkaç sene zarfında gramer kurallarını çözmesi ve bu sayede dil edinmesi mümkün değildir, zira gramerleri oluşturan mekanizmaları tam olarak çözmek için dilbilimciler bile yüzyıllar harcamaktadırlar. Hiçbir gramer kuralı bilmeyen bir bebeğin dili çözmesi için, bu dil edinimini sağlayacak mekanizmanın doğuştan onun bünyesinde mevcut olması gerekir.

 

İşte bu mekanizma Dil Edinim Cihazı (Language Acquisition Device- LAD) olarak adlandırılan cihazdır ve tüm dünya dillerinin iskeletini oluşturan “Evrensel Gramer”i içermektedir. Dünyaya yeni gelmiş bir bebeğin yapması gereken sadece bu iskelete, ortamına (anadiline) uygun bir et giydirmekten ibarettir.

 

Dil edinim cihazının doğuştan itibaren çalışmaya başlamasını bir örnekle açıklayalım. İngilizce “I love my mother” cümlesini kuran bir çocuğu düşünün. Bu cümleyi yapmak için asgari gramer bilgisi olarak, İngiliz dilinde şimdiki zamanın nasıl çekildiğini ve İngilizcede cümle dizilişinin -Subject (I) + Verb (love) + Object (my mother)- şeklinde olduğunu bilmesi gerekir. Oysa bu küçük çocuk hiçbir kural bilmeden bu cümleyi yapabilmektedir. Demek ki dil edinim cihazı biz farkında olmadan çalışıp görevlerini yerine getiriyor.

 

Tıpkı nefes alıp vermek gibi… Nefes alıp vermek için her defasında bilinçli olarak kendimize komut vermeyiz, otomatik bir mekanizmayla bu sistem çalışır. Ayrıca, benim nefes alıp verme sistemim ile bir İngiliz ya da Almanın sistemi bire bir aynıdır. Dil edinim cihazı da aynı, beynimizin içinde dil edinimi görevini üstlenmiş bir alanıdır ve bilinçaltında hep açık ve çalışır durumda bekler.

 

Dil edinim cihazı sadece bebeklerin dil ediniminde değil, çocukların ve yetişkinlerin ikinci dil edinimlerinde de çalışan mekanizmadır, zira yapılan çalışmalar bu cihazın sadece çocuklukta değil, yaşam boyu hep açık ve çalışır olduğunu göstermiştir. O halde yabancı dil edinmek isteyen çocuk ve yetişkinlerin izlemesi gereken yol, bebeklerin izlediği yolun aynısı olmalıdır.

 

Eğer bizde dil edinimi için gerekli doğal bir cihaz varsa dil edinmek için işkence çekmeye ne gerek var?

Dil edinim cihazınız olduğu halde kullanmıyorsanız ya da kullanılması için uygun ortam yaratmıyorsanız, bu durum aynen şuna benzer: Bilgisayarınızda bir Word dosyası var ve siz bu dosyayı açmak istiyorsunuz. Fakat küçük bir sorun var, bilgisayarınızda Word dosyasını açacak Office programı yüklü değil. Bu durumda yapmanız gereken, saatlerce uğraşıp işkence çekerek o dosyayı alternatif bir programla açmaya çalışmak için çırpınmak mıdır, yoksa Office programını yükleyip işi kısa sürede ve doğru bir şekilde çözmek midir?

 

İşte o açmaya çalıştığınız ve açamadığınız Word dosyası, sizin öğrenmeye çalıştığınız yabancı dildir. Office programı ise sizin dil edinim cihazınızdır. İnanın, KIDDY ENGLISH sistemine dâhil olarak dil edinmek bu kadar kolay, zahmetsiz ve etkin bir yöntemdir.

 

Dil Edinim Cihazı, bize genetik miras olarak verilen ücretsiz sahip olduğumuz bir aygıttır. KIDDY ENGLISH’in metodu, bu aygıtın etkin ve verimli bir şekilde aktif hale geçeceği uygun ortamı çocuklarımıza sağlamaktır.

 

KIDDY ENGLISH’i çocukların dil edinimi için farklı kılan sihirli iksir nedir?

Bu iksir, çok kısa ve net bir şekilde “Anlaşılabilir Mesaj Yağmuru” dur. Dili edinmek için, LAD’a ulaşan mesajların mutlaka anlamlı mesajlar olması lazım. Dil edinimi bilinçsizce gelişen bir süreçtir fakat bu edinimi sağlayacak KIDDY ENGLISH Dil Edinim Merkezi’nin sistemi alandaki profesyoneller tarafından bilinçli olarak organize edilmiştir. Bu kapsamda KIDDY ENGLISH dil edinim modülüne esas olan mesajlar pedagojize edilerek çocuklar için anlaşılabilir forma sokulmuş mesajlardır. Bu mesajlar çok fazladır, yağmur gibi yağar KIDDY ENGLISH öğrencilerinin üzerine.

 

Doğal Yaklaşımın öngördüğü edinim ortamı neresidir? Doğal olduğuna göre, o dilin konuşulduğu ülke midir? Örneğin ben İngilizce edinmeye başlamak istiyorsam, dil edinim cihazımın faaliyetleri için en ideal ortam İngiltere’midir?

İngiltere olması sağduyuya uygun görünüyor zira en fazla İngilizce mesaja orada maruz kalabilirim. Fakat bu noktada sağduyumu bırakıp şu gerçeği aklıma sokmam lazım: Ben İngilizce bilmiyorum, edinmeye yeni başlayacağım. İngilizce bilmiyorum demek, İngiliz dilinde duyacağım tüm mesajlar bana anlamsız gelecek demektir (en azından başlangıçta). İngiltere’de benim için mesajlar tabii ki çok olacak fakat bunlar anlaşılabilir girdi olmayacak.

 

Bu aynen şu duruma benzer: İngiltere’ye gittiniz, her taraf et ürünleriyle dolu fakat siz vejetaryensiniz. Bu durumda etin bolluğu sizin için hiçbir anlam ifade etmeyecek ve siz doğal olarak aç kalacaksınız.

 

O halde çocuklar için doğal yaklaşım metoduyla dil edinimine başlamanın en iyi yolu o dilin konuşulduğu ülkeye gitmek değil, o dile dair mesajların pedagojize edilerek anlamlı hale getirildiği KIDDY ENGLISH’in SINIF ORTAMIDIR.

 

Peki, KIDDY ENGLISH’in yurtdışı eğitim çözümleri gereksiz midir?

Yurtdışı eğitim kesinlikle dil edinimine katkı sağlar. Bu noktada şunun ayrımını çok iyi yapmak gerekir: Doğal yaklaşım, yabancı ülkeye gitmek dil edinimi için faydasızdır demiyor, başlangıç düzeyi için faydasızdır diyor. Yoksa orta ve ileri düzeyde yabancı ülkeye gitmek son derece faydalıdır, zira bu seviyelerde etraftan duyduklarınızın büyük bir bölümü sizin için anlaşılabilir girdidir.

ÖZETLE

KIDDY ENGLISH’in diğer tüm dil öğrenme metotlarından farkı, sizde var olanı harekete geçiren bir sistem olmasıdır. Artık çocuklarınızın yabancı dil edinmesi için olağanüstü mekanizmalar oluşturmaya, çok çaba gerektiren öğretim yöntemlerini takip etmeye ve de onlara işkence çektirmeye gerek yok. Çocuklarınızın beyinlerinde zaten doğuştan bir genetik hediye olarak verilmiş dil edinim cihazı var. Bu aygıt biz istesek de istemesek da hep faal, hep iş başında. O takdirde tek yapılması gereken, ona uygun ortamda, nitelik ve nicelik olarak yeterli miktarda anlaşılabilir girdi sağlamaktan ibarettir. İşte KIDDY ENGLISH Dil Edinim Merkezi’nin yaptığı da tam olarak budur.

 

KIDDY ENGLISH’in sistemi son derece basit: Dil Edinim Cihazı, tüm dünya dillerinin iskeletini oluşturan “Evrensel Gramer iskeleti”ni içerir. KIDDY ENGLISH’in çocukların üzerine yağmur gibi yağdırdığı anlaşılabilir mesajlar bu iskeleteuygun et demektir. Dil edinim cihazı anlaşılabilir mesajları sürekli alıp kaydedecek, böylece iskelet yavaş yavaş etlenerek vücut oluşmaya başlayacak, yani dil edinilmeye başlayacaktır. Bu amaçla başlangıçta hayati öneme haiz olan aktiviteler dinlediğini anlama ve okuduğunu anlama aktiviteleridir. Sözlü ifade ve yazılı ifade becerilerinin gelişimi sonraya bırakılır. Böylece, Latent dönem dediğimiz dil ediniminin kuluçka döneminde, kendisine ulaşan anlamlı mesaj bombardımanlarının dil edinim cihazı tarafından yakalanması suretiyle KIDDY ENGLISH öğrencilerinin sözlü ve yazılı anlama becerileri gelişir. Bebeklerde dil edinimi için gerekli olan bu latent dönem yaklaşık 2 yıldır. Bu süre zarfında dil edinim cihazı bir kayıt cihazı gibi anlamlı mesajları üst üste bindirerek dilin oluşumunu tamamlar. Ana dilini öğrenmiş, ikinci bir dil (yabancı dil) öğrenmek isteyen çocuk ve yetişkinlerin ise bu latent dönemi daha da kısadır, çünkü hayata dair tecrübeleri oluşmuş, muhakeme güçleri ve zihinsel kapasiteleri artmıştır.

0 Yorum